SER Overijssel

Publicaties

Tussenevaluatie regionaal economisch beleid

datum: 22-10-2014

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

In de periode december 2013 tot mei 2014 is een tussenevaluatie uitgevoerd naar de voortgang en resultaten van het regionaal economisch beleid van de provincie Overijssel. Het onderzoek heeft zich gericht op drie kernvragen:

1. is de provincie op de goede weg?

2. doet de provincie de juiste dingen wat betreft inzet op thema’s, sectoren en governance en

3. doet de provincie deze dingen ook goed?

De SER Overijssel is van mening dat het rapport weliswaar interessante opmerkingen bevat, maar dat de drie gestelde kernvragen onvoldoende (kunnen) worden beantwoord. De evaluatie gaat bijvoorbeeld niet in op de vraag of de juiste keuzes wat betreft thema’s en regionale topsectoren zijn gedaan en of hier verbreding cq versmalling nodig is. Beleidsevaluaties over een langere periode worden dikwijls geplaagd door ontwikkelingen in de tijd. Zo blijkt in de afgelopen jaren een duidelijke tendens zichtbaar, maatschappelijk en politiek, van een toenemende aandacht voor provinciaal arbeidsmarktbeleid, in het bijzonder gericht op de midden- en onderkant van de arbeidsmarkt. Ondanks de centrale rol van dit soort vraagstukken in de recente besprekingen van het regionaal economisch beleid, wordt hier in de evaluatie niet (of zeer summier) op ingegaan.

De SER Overijssel zal op een later, meer passend, moment (richting een nieuw collegeperiode en (tijdens) de vorming van het regionaal economisch beleid 2015-2019) hierop terugkomen. Daarbij worden oa de volgende thema’s uitgediept: provinciaal arbeidsmarktbeleid (incl kwetsbare groepen), internationalisering, regionaal innovatiebeleid, vrijetijdseconomie en logistiek.

SER Overijssel beperkt zich hier tot een hoofdadvies, specifiek gericht op een wenselijk realiseren op de korte termijn: de SER Overijssel adviseert met klem de ontwikkelde innovatie-infrastructuur / governance voor een langere termijn te bestendigen. Met name om te voorkomen dat in een komende collegeperiode een belangrijk gedeelte van de tijd op zal gaan in (opnieuw) een discussie rondom governance en structuur. Tijd die in de ogen van sociale partners beter benut kan worden voor verdere versterking en waar nodig inhoudelijke aanscherping van regionaal economisch beleid.

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties