SER Overijssel

Publicaties

Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)

datum: 30-8-2010

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

SER Overijssel geeft aan dat het provinciale beleid een belangrijke rol kan spelen in de vormgeving van het innovatieproces en een structurele versterking van de regionale economie in Overijssel. SER Overijssel zal de komende jaren dan ook blijvend adviseren op dit terrein. Over provinciaal innovatiebeleid in zijn algemeenheid is het volgens SER Overijssel van belang dat er extra aandacht bestaat voor het MKB en voor overdracht van innovatie naar kleinere bedrijven. Daarnaast is een bestendige omgeving, met duurzame politieke en bestuurlijke steun en een stabiel meerjarenperspectief in de ogen van SER Overijssel een belangrijke voorwaarde voor het slagen van innovatiebeleid. Bij regionale innovatiestrategieën blijken de eerste vruchten pas te plukken te zijn na een investeringsperiode van ten minste tien jaar.

SER Overijssel heeft in de vergadering van 3 juni 2010 nader stil gestaan bij de mogelijkheden van de provincie met betrekking tot stimulering van innovatie in de bouw, mede vanwege het grote belang van de sector in de regionale economie. SER Overijssel wil via deze weg het advies meegeven richting provincie (en regio Twente) om (verstevigd) door te zetten met de ondersteuning van de activiteiten van Stichting Pioneering, het cluster bouw van het innovatieplatform Twente. Gezien de grote belangstelling van partijen uit de rest van de provincie (maar ook vanuit de Achterhoek) is het te overwegen het programma zelfs geografisch te verbreden.

SER Overijssel adviseert verbindingen te leggen tussen de innovatieve aandachtsgebieden en er voor te waken dat clusters te veel op zichzelf komen te staan. Gekoppelde clusters blijken immers effectiever in hun innovatiecapaciteit dan niet gekoppelde, geïsoleerde clusters. Voor de bouw kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een koppeling met nanotechnologie.

SER Overijssel roept de provincie op om zoveel mogelijk innovatieve elementen in aanbestedingen mee te nemen. Binnen de Europese richtlijnen bestaan goede mogelijkheden om de aanbestedingen zodanig in te richten dat innovatie wordt bevorderd. Daarbij wil SER Overijssel nog wijzen op verschil in urgentie en besef tussen afdelingen, vaak wordt het belang van innovatie wel erkent op de “afdeling economische zaken”, maar niet bij de “afdeling inkoop”. Een instrument dat uitstekend past bij het streven om innovatie in de bouw te stimuleren is volgens SER Overijssel de “Unsolicited Proposal” of het “Eigen Initiatief”. SER Overijssel adviseert de provincie dan ook een loket “Eigen Initiatief” in te richten waar Unsolicited Proposals worden ingediend en waar een team in staat is de ingediende ideeën serieus en vertrouwelijk te behandelen en te koppelen aan de juiste personen in de organisatie.

Trefwoorden: bouw, eigen initiatief, innovatie, provinciaal beleid, ser overijssel, unsolicited proposal

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties