SER Overijssel

Publicaties

SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken

datum: 4-12-2015

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Momenteel werken gemeenten en de provincie Overijssel aan nieuwe afspraken over wonen/woningbouw voor de periode 2016-2020. Werkgevers en werknemers, verenigd in de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel), menen dat moet worden voorkomen dat nieuwe woonafspraken in een te sterk kwantitatieve en van bovenaf gestuurde aanpak tot stand zouden komen. Opgemerkt wordt dat tot nu toe de private marktpartijen niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de afspraken.

Momenteel trekt de woningmarkt aan en laat de bouwsector tekenen van herstel zien. Deze sector is van groot belang voor de totale Overijsselse economie, zowel in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde als in uitstralingseffect naar andere sectoren. Gezien dit grote belang dienen er geen onnodige belemmeringen te worden opgeworpen in dit prille herstel.

Gezien de enorme verschillen tussen, maar ook binnen, de verschillende prognosemodellen waarop de woonafspraken worden gebaseerd, en daarbij de toegenomen dynamiek op de woningmarkt, pleit de SER Overijssel voor het inbouwen van voldoende flexibiliteit in de woonafspraken. Een jaarlijkse update van de woonafspraken is volgens werkgevers en werknemers in dit geval van groot belang. Gezien de actualiteit in relatie tot de vluchtelingenstroom (en afgeleid de te verwachten groei in woningvraag vanuit statushouders) lijkt een dergelijke flexibiliteit raadzamer dan ooit.

SER Overijssel pleit voor het in regionaal verband inzichtelijk maken van de geprognosticeerde plannen, zowel kwantitatief als kwalitatief, inclusief haalbaarheid en realisatietermijn. Door de ondernemers hier vervolgens gezamenlijk op te laten reageren via een marktconsultatie kan de status van de projecten worden meegewogen. Op deze manier kunnen kansrijke projecten voorrang krijgen volgens het principe ‘wie kan, die mag’.

Ondernemers die vanuit een actuele marktbehoefte en/of echte klanten ontwikkelen, worden op deze manier beloond met een hogere prioritering. Op deze manier kan ook voorkomen worden dat gronden van gemeenten louter vanuit eigen financiële motivatie voorrang krijgen en daarmee minder kansrijke plancapaciteit in stand houden in plaats van meer kleinschalige (binnenstedelijke) initiatieven van (MKB) partijen waar aantoonbaar marktbehoefte voor bestaat (en die op deze manier geen doorgang kunnen vinden).

SER Overijssel geeft het provinciebestuur de suggestie mee om de gemeenten ook actief (met bijv. juridische kennis) te ondersteunen bij het terugdringen van onrealistische (uitleg)wooncapaciteit zodat zodoende ruimte kan worden gecreëerd voor de kansrijke (binnenstedelijke) woningbouwprojecten. Maar laat in ieder geval de markt bepalen op basis van consumentenwensen wat kansrijke woningbouwprojecten zijn, in plaats van de overheid (provincie en gemeenten) sturend van bovenaf.

Trefwoorden: woonafspraken

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties