SER Overijssel

Publicaties

Brief bedrijfsleven (in)formateur

datum: 27-3-2015

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

De Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) wil de (in)formateur via deze brief een aantal onderwerpen aangeven die in de komende periode nadrukkelijk aandacht behoeven in de beleidsvorming. Hieronder zijn 11 onderwerpen puntsgewijs samengevat:

1. Geef prioriteit aan werkgelegenheid

2. Een groter gedeelte van het provinciaal budget naar economie

3. Arbeidsmarktbeleid vraagt een bredere aanpak dan alleen inzet op de Human Capital Agenda

4. Zet het ingezette innovatiebeleid door en bestendig de structuur. Zorg dat MKB voldoende aanhaakt.

5. Beleid rond energie dient gekoppeld te worden aan werkgelegenheid en innovatiebeleid. Meer focus.

6. Voldoende middelen voor verbetering bereikbaarheid, regionaal pact N35

7. Blijf investeren in vrijetijdseconomie

8. Binnen de provinciale natuuropgave (Samen werkt Beter) meer synergie economie-ecologie door verdienmodellen te ondersteunen

9. Zwaardere inzet op internationaliseringsagenda, tegengaan versplintering door opschaling

10. Naar flexibele kwalitatieve aanpak werklocaties (aanpak leegstand, HMO)

11. Bestendig de landbouw als drager van het landelijk gebied

Trefwoorden: brief, formateur, informateur

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties