SER Overijssel

Publicaties

Naar een Energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -

datum: 6-1-2013

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

De inventarisatie in deze gezamenlijke nota van SER Brabant, SER Zeeland, SER Overijssel en SER Noord-Nederland onderstreept nadrukkelijk dat er in de

verschillende delen van het land al relevante en veelbelovende initiatieven zijn genomen op het gebied van energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. Zonder uitzondering wordt daarbij de koppeling gelegd tussen energie- en klimaatbeleid enerzijds en economische kansen en innovatie anderzijds. Dat betekent een duidelijke trendbreuk met het verleden, toen het beleid nog voornamelijk was gebaseerd op ‘groene doelstellingen’.

Algemene conclusie is dat het Rijk tot dusverre als ‘partner in business’ is gemist. Daar ligt naar onze vaste overtuiging de eerste winst voor een succesvol en onderscheidend nationaal Energieakkoord. Onze belangrijkste aanbeveling is daarom te kiezen voor een slim samenspel tussen Rijk en regio’s (i.c. provincies), gekenmerkt door een krachtige inzet op het versnellen en, waar nodig, opschalen en bundelen van perspectiefrijke regionale initiatieven. Kiezen voor een slimme regie betekent onder meer ook dat gericht wordt ingespeeld op de economische kracht en specificiteit van de verschillende provincies en landsdelen.

Trefwoorden: ser overijssel nationaal energieakkoord

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties