SER Overijssel

Publicaties

Advies ontwikkelingen zorgsector Overijssel

datum: 25-2-2014

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van de motie Westert/Karssen, de SER Overijssel gevraagd om een advies inzake de ontwikkeling en betekenis van de zorgsector in Overijssel.

SER Overijssel is van mening dat uit oogpunt van leefbaarheid, gebiedsontwikkeling en zeker vanuit de nadrukkelijk aanwezige positie in de regionale economie het van provinciaal belang is hoe de zorg in Overijssel zich (wenselijkerwijs) zal ontwikkelen. Wanneer echter in deze context gesproken wordt over de mogelijke rol van de provincie is SER Overijssel terughoudend. Bij het thema zorgeconomie zijn dermate veel partijen actief betrokken, zowel publiek als privaat, dat het van belang is dicht bij de kerntaak en –rol van de provincie te blijven. Het bedrijfsleven, de zorginstellingen en ziekenhuizen, universiteiten en andere kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en (lokale) overheden: alle hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid, strategie en belang.

De belangrijkste aandachtspunten voor (mogelijk) provinciaal handelen liggen volgens de SER Overijssel in:

- innovatiebeleid (top-sector health maar ook cross-overs naar andere economische sectoren),

- arbeidsmarktbeleid, en dan met name het vraagstuk van voldoende en goed personeel,

- eventueel randvoorwaardelijk via ruimtelijk beleid.

Het sociale domein is in de ogen van SER Overijssel geen kerntaak meer van de provincie, maar steeds meer een verantwoordelijkheid van gemeenten (bijv jeugdzorg). Bemoeienis met het sociale domein is alleen dan relevant te maken wanneer dat voortvloeit uit de provinciale kerntaken, economie is hier een van.

Trefwoorden: innovatie zorgeconomie zorgsector overijssel

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties