SER Overijssel

Publicaties

Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek

datum: 5-3-2013

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

SER Overijssel signaleert weinig samenhang en ontbreken belangrijke sector in economisch beleid

Logistiek verdient een prominentere plaats op de provinciale agenda. Vervoer van goederen is een van de fundamenten van de totale regionale economie en daarmee dus van eminent belang voor de groei en ontwikkeling van de Overijsselse economie. Momenteel bestaat geen eenduidig beeld waar de provincie op dit terrein (op langere termijn) naar toe wil. Er is nauwelijks samenhang tussen regionale logistieke visies, tussen provinciale beleidsvelden en tussen (goederenvervoer/infra) projecten. Dit zegt de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) in het vandaag verschenen advies ‘logistiek’.

SER Overijssel vraagt Gedeputeerde Staten een lange termijn Strategische Visie Goederenvervoer op te stellen. Dit vraagt tegelijkertijd om een duidelijkere koppeling en samenhang tussen het provinciaal economisch en het ruimtelijke en het infrastructureel (mobiliteits)beleid.

Voor de afwikkeling van goederenvervoer is infrastructuur met voldoende capaciteit en kwaliteit de belangrijkste voorwaarde. Prioritair in de aanpak van knelpunten zijn volgens SER Overijssel een zo snel mogelijke opwaardering van de A1 en de N35. Met betrekking tot de modaliteit water is het wenselijk dat de Twentekanalen tot klasse Va vaarweg worden opgewaardeerd. Een Luchthaven Twente past bij deze prioritaire benadering. De voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet treffen Overijssel echter onevenredig hard. Iedere poging de minister op andere gedachten te brengen (met name mbt de A1 en de N35) bijv. via extra voorfinanciering vanuit de regio krijgt de volle ondersteuning van SER Overijssel.

Door eigen studies “Logistieke visie Zwolle-Kampen-Meppel” en “Onderzoek Logistieke draaischijf Twente” geven de regio’s in Overijssel er blijk van werk te (willen) maken van het benutten van de potentie van de sector logistiek. SER Overijssel vraagt de provincie overkoepelend maximale synergie tussen de beide regio’s tot stand te brengen. Momenteel staan beide regio’s met hun logistieke visies te veel met de rug naar elkander. Promotionele activiteiten als Port of Twente dienen door de provincie ondersteund te worden.

Er moet een groter deel van de totale stroom goederen worden ‘afgetapt’ om economisch spin-off te creëren in termen van overslag, assemblage tot eindproducten, verwerking en dienstentoevoeging. Momenteel gaat 44% van het totale goederenvervoer alleen door Overijssel heen. SER Overijssel vraagt de provincie nader te onderzoeken hoe de modaliteit spoor in de logistieke regio’s kan bijdragen aan de logistieke ambities van die regio’s. Met name een compleet aanbod van verbindingen maakt een regio aantrekkelijk voor vestiging van logistieke bedrijven. Volgens SER Overijssel kan een relatief kleine spoorterminal in de regio een belangrijke impuls betekenen.

Tot slot zal logistiek onderdeel moeten uitmaken van het huidige provinciale economische (innovatie)beleid. Alleen op deze wijze kunnen kansrijke cross-overs worden gerealiseerd met andere (Overijsselse) topsectoren als Energie, High Tech Systems & Materials en Agrofood. Bovendien krijgt de logistieke sector daarmee ook een plaats in het provinciaal arbeidsmarktbeleid.

Trefwoorden: infrastructuur ser logistiek goederenvervoer

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties