SER Overijssel

Publicaties

Cultuur en economie

datum: 27-3-2012

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

 

Kunst en cultuur verbinden mensen, inspireren, dragen bij aan de sociale samenhang, zijn een bron van creativiteit, creëren trots en gemeenschapsgevoel, en, zeer belangrijk in de ogen van de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel), dragen bij aan een vitale economie en versterken het vestigingsklimaat.

In de opmaat naar een nieuwe cultuurnota voor de periode 2013-2016 meent de SER Overijssel dat er scherpere keuzes nodig zijn, al is het maar vanuit het oogpunt van een beperktere aanwezige budgettaire ruimte.

In algemene zin is het volgens SER Overijssel wenselijk meer te sturen aan de hand van economische effecten (hetzij indirect, direct, of aantoonbaar positief voor het vestigingklimaat). Gewogen vanuit die focusgedachte en de wenselijkheid te sturen op economische spin-off stelt SER Overijssel voor in het provinciale cultuurbeleid meer nadruk te leggen op bijv. culturele infrastructuur met bovenlokale betekenis, versterking relatie cultuur en toerisme/recreatie, podiumkunsten en programma’s als "cultuur en economie" en minder nadruk op bijvoorbeeld amateurkunst, cultuureducatie en programma''''s als "cultuur en ruimte".

Minder nadruk betekent in de ogen van SER Overijssel niet geheel geen aandacht, maat betekent binnen deze terreinen je te beperken tot programma''''s die flankerend zijn ter ondersteuning van de provinciale kerntaak op het gebied van cultuur

Trefwoorden: cultuur, economie, economische spin off, ser overijssel

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties