SER Overijssel

Publicaties

Brief aan informateur Hendrikx

datum: 14-3-2011

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Na de klap van de grote recessie van 2008 en 2009 herstelt de Overijsselse economie zich enigszins. Maar de klap van de recessie is in Overijssel harder aangekomen en daarbij blijft het economische herstel in Overijssel achter bij de landelijke groei.

In het nieuwe Bestuursakkoord zal naar de mening van SER Overijssel meer dan ooit prioriteit gelegd moeten worden op het scheppen van een goed investeringsklimaat voor het bedrijfsleven met behoud van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Het is aan het komende College om ervoor te zorgen dat de vaart erin blijft. In dit advies zullen wij een aantal onderwerpen aangeven die onzes inziens bijzondere aandacht vragen.

1. Blijf voldoende vestigingsruimte bieden

2. Herstructurering van bedrijventerreinen doorzetten en betrek de markt hier intensiever bij

3. Investeer in bereikbaarheid

4. Luchthaven Twente is belangrijke kans voor regionale economie

5. Kijk naar de economische kansen van klimaat- en energiebeleid

6. Zet het innovatiebeleid krachtig door

7. Provinciaal arbeidsmarktbeleid is van essentieel belang

8. Breng de sociaal economische gevolgen van natuurbeleid in kaart

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties