SER Overijssel

Publicaties

Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken

datum: 1-12-2010

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Als de provincies de juiste stappen zetten kunnen het economisch beleid en het klimaatbeleid elkaar versterken. Dat staat in een advies van SER Gelderland en SER Overijssel aan de beide provincies. Met dit advies vragen sociale partners vanuit sociaaleconomische motieven de provinciale klimaatdoelen realistisch te houden.

Het valt beide SER-ren op dat binnen het provinciale energie- en klimaatbeleid hoofdzakelijk wordt gestuurd op CO2-reductie. De SER-ren achten het wenselijk dat er ook wordt gekeken naar het effect op de regionale economie. De kunst is te sturen naar een optimalisatie van het maatregelenpakket waar zowel gestuurd wordt op een zo groot mogelijk aantal Kton CO2-reductie als zo veel mogelijk groei van werkgelegenheid, een optimale win-win situatie. Door vanuit het klimaatbeleid te investeren in de productie van energie uit biomassa en door te investeren in energiebesparing kan een forse impuls worden gegeven aan de regionale economie.

Ook stellen ze vast dat, om de gestelde doelen te bereiken, het huidige klimaatbeleid van burgers en bedrijven in Gelderland en Overijssel tussen 2008 en 2020 een investering vraagt van 20 miljard euro. Daarvan wordt 3% door de provincies voor dit doel ter beschikking gesteld. De nadruk ligt dus op private investeringen. Het risico is in de ogen van beide SER-ren zeer nadrukkelijk aanwezig dat het bedrijfsleven, maar ook particulieren, niet of in onvoldoende mate bereid zijn om te investeren en dat daarmee de provinciale klimaatdoelstellingen niet gehaald gaan worden.

Het is voor het slagen van het klimaatbeleid van belang dat een koppeling wordt gelegd met de economische ontwikkeling in Gelderland en Overijssel. Oost-Nederland heeft veel te winnen op het vlak van duurzame energie. Het is te beschouwen als een „groeigebied met grote (groene) potentie die met een gerichte aanpak beter benut kan worden. Diverse onderzoeken laten zien dat Oost-Nederland vele organisaties en bedrijven herbergt die op de een of andere manier werkzaam zijn op dit terrein. Een zeer groot aantal bedrijven in Gelderland en Overijssel is betrokken bij de ontwikkeling en productie van installaties voor het opwekken van duurzame energie. Vanuit het regionale economisch beleid moet bestaande innovatie-instrumentarium ook beschikbaar zijn voor de bedrijven in het segment “energie en klimaat”. Deze bedrijven kunnen dan via innovatie een bijdrage leveren aan de CO2-reductie.

In het advies geven de sociale partners in Overijssel en Gelderland de volgende concrete aanbevelingen:

1.      Stel realistisch klimaatdoelstellingen.

2.      Weeg de spin-off aan regionale werkgelegenheid mee bij de inzet van het klimaatbudget.

3.      Leg verbindingen tussen het innovatie- en klimaat- en energiebeleid.

4.      Zet het ruimtelijk instrumentarium in voor de realisatie van productielocaties.

5.      Positioneer in Oost-Nederland een cluster / sleutelgebied duurzame energie en klimaat.

6.      Bevorder de samenwerking van “aanjagende organisaties”.

7.      Kom tot één (of meer) internationaal echt spraakmakende grootschalige voorbeeldprojecten.

8.      Zet het publieke geld vooral in via leningen, participaties en garanties.

9.      Biedt meer kansen aan bedrijven die gevestigd zijn in Oost-Nederland.

10.   Breng via monitoring de effecten van het beleid in beeld.

11.   Zorg door communicatie en succesverhalen voor bewustwording.

Trefwoorden: energiebeleid klimaatbeleid co2 reductie

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties