SER Overijssel

Publicaties

SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk

datum: 4-6-2010

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Beide SER-ren vinden een sterke gezamenlijke Oost-Nederlandse houding en lobby van groot belang. Nu willen de provincies Overijssel en Gelderland in eendrachtigheid krachtiger en effectiever optreden. Op 9 juni aanstaande is er een gezamenlijke bijeenkomst van Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland. Doel van deze bijeenkomst is om stil te staan bij een aantal actuele ontwikkelingen rondom de positie van de provincies. SER Overijssel en SER Gelderland vragen hierbij nadrukkelijk stil te staan bij de ontwikkelingsmogelijkheden die het oosten van het land voor Nederland biedt.

Sociale partners in Oost-Nederland sluiten zich graag aan bij het initiatief om een gezamenlijke brief aan de (in)formateur(s) en het nieuwe kabinet te zenden waarin de provincies de hoofdpunten van de samenwerking tussen Gelderland en Overijssel zult benoemen. Hierbij vragen de sociale partners de provincies zeer nadrukkelijk in de betreffende brief aandacht te vragen voor het grote belang van het landsdeel voor de totale landelijke economie en daarbij te verzoeken geplande investeringen en budgetten voor Oost-Nederland waar mogelijk ongemoeid te laten, zeker waar het gaat om investeringen in de sfeer van versterking van de regionale economie en investeringen in de sfeer van de fysieke leefomgeving.

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties