SER Overijssel

Publicaties

Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015

datum: 10-5-2010

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft de Sociaal Economische Raad Overijssel om een reactie verzocht inzake de Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015. In deze voortgangsrapportage wordt stil gestaan bij de activiteiten die zijn uitgevoerd om de doelstelling van het Meerjarenprogramma te halen.

Herstructurering van bedrijventerreinen is vaak een lastig proces. Het vergt een lange adem, kent vele betrokken actoren, er is sprake van maatwerk per terrein en gaat gepaard met hoge kosten. SER Overijssel kent voornamelijk zorg over de mogelijkheden van financiering bij gemeenten en bedrijven.

Trefwoorden: herstructurering voortgangsrapportage bedrijventerreinen overijssel

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties