SER Overijssel

Publicaties

Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid

datum: 16-12-2009

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Ook de economie in Oost-Nederland is door de wereldwijde economische crisis zwaar getroffen. De komende jaren zullen de effecten daarvan op diverse fronten zichtbaar blijven. Een belangrijke consequentie is de forse stijging van de werkloosheid met als gevolg, dat grote groepen mensen mogelijk structureel buiten het arbeidsproces komen te staan. Voor de sociale partners, die zijn vertegenwoordigd in SER Gelderland en SER Overijssel, is deze ontwikkeling aanleiding geweest om aan de provincies Gelderland en Overijssel advies uit te brengen over de essentiële rol die de provincie moet vervullen in het kader van arbeidsmarktbeleid en de verbeteringen die daarin nog mogelijk zijn. Was tot voor een jaar geleden nog het motto Alle hens aan dek om de participatiegraad te verhogen, thans zal het motto moeten zijn Oost-Nederland aan de slag om met elkaar de problemen, die op ons af komen, te lijf te gaan.

Het is volgens SER Overijssel en SER Gelderland van essentieel belang dat de provincies structureel arbeidsmarktbeleid (blijven) voeren. Goed arbeidsmarktbeleid - investeren in mensen – is bevorderlijk voor de structurele ontwikkeling van de regionale economie en zal verdere maatschappelijke problematiek (jeugdproblematiek) als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen en recessie voorkomen. Arbeidsmarktbeleid heeft daarmee belangrijke voorwaardelijke functies voor provinciale kerntaken op het terrein van regionale economie, onderwijs en zorg.

SER Gelderland en SER Overijssel vragen de provinciebesturen inspanningen voor de arbeidsmarkt in Oost-Nederland voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren. Het gezamenlijke SER Gelderland/SER Overijssel-advies bevat daartoe een aantal concrete aanbevelingen. Ook als de economie weer aantrekt zal arbeidsmarktbeleid een van de prioriteiten van de provincies moeten zijn. De leden van provinciale staten worden gevraagd dit beleid te ondersteunen en hun invloed aan te wenden om er voor te zorgen dat het provinciaal arbeidsmarktbeleid ook in de volgende coalitieperiode hoog op de politieke agenda blijft staan.  

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties