SER Overijssel

Publicaties

Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost

datum: 19-8-2009

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Ter versteviging van de positie van Oost-Nederland hebben de provincies Overijssel en Gelderland een gezamenlijke visie gepresenteerd met de titel Oost-Nederland maakt het. De visie geeft de ambities aan waarin de beide provincies willen investeren. SER Gelderland en SER Overijssel hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over deze visie. Een belangrijk element daarin is dat de Gebiedsagenda Oost, waarin de gewenste ontwikkelingen met betrekking tot infrastructuur in Oost-Nederland zijn opgenomen als vijfde lijn wordt toegevoegd aan de visie. In het advies vragen beide SER-en aandacht voor:

·          Het opnemen van een duidelijke tijdsplanning in de visie;

·          De capaciteit op A1 Apeldoorn – Deventer – Azelo te verheffen tot prioritaire opgave;

·          Om een betere verbindingen tussen Flevoland en Gelderland in verband met de groei van Almere;

·          Het beter benutten van de economische kansen in West-Rivierenland:

·          Het beter onderbouwen van het doel van de uitbreiding van de spoorinfrastructuur

·          Een onderbouwing van positionering Oost-Nederland als regio binnen Europa;

·          Opgave ontwikkeling bedrijventerreinen toevoegen als randvoorwaarde;

·          Het behoud van werkgelegenheid in stuwende sectoren;

·          De sector Recreatie en Toerisme;

·          De binding van hoger opgeleiden aan de regio;

·          De ondersteun van sociale innovatie in bedrijven;

·          Het investeren in het instandhouden van bestaande culturele waarden.

Trefwoorden: , gebiedsagenda oost, oost-nederland maakt het

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties