SER Overijssel

Publicaties

Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder

datum: 3-10-2016

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

De provincie Overijssel sluit 5 oktober as een zogenaamde ‘provinciale retaildeal’ met het Rijk. Hiermee zet de provincie de problematiek in de retail hoog op de (provinciale) agenda en dat is zeer wenselijk aldus de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel). Nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van SER Overijssel, naar de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en voorspellingen voor de periode tot 2025 laten zeer zorgelijke cijfers zien.

Huidige situatie: Overijssel naar plaats 2 van provincies met meeste leegstand

Overijssel kampt met een omvangrijke leegstand. Van alle verkooppunten staat 8,4 procent leeg, alleen Limburg heeft relatief meer leegstaande verkooppunten. In 2011 stond Overijssel nog op de vierde plaats, achter Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Gemeten in vierkante meters winkelvloeroppervlak kent Overijssel in augustus 2016 9,2 procent leegstand, eveneens beduidend hoger dan landelijk (8,3 procent).

Toekomstperspectief: in 2025 is nog eens 10% van de verkooppunten verdwenen

De SER Overijssel heeft het onderzoeksbureau Locatus gevraagd te kijken naar het toekomstperspectief van de winkelgebieden in Overijssel. De verwachting van Locatus is dat nog eens zo’n 10 procent van de huidige verkooppunten in de Overijsselse winkelgebieden in 2025 zal zijn verdwenen. Dat is aanzienlijk meer dan landelijk (7 procent).

Grote verschillen tussen gemeenten, zowel in huidige situatie als in toekomstperspectief

Op gemeenteniveau zijn in Overijssel grote verschillen zichtbaar. Koplopers zijn Almelo (14,3%) en Oldenzaal (13,0%) (gemeten in leegstand aantal verkooppunten), of Deventer (15,7%) en Almelo (14,5%)  (gemeten in leegstandspercentage winkelvloeroppervlak). De gemeente Hellendoorn krijgt te maken met de grootste toename van risicovolle panden. Ingeschat wordt dat ruim 20 procent uit de huidige voorraad in deze gemeente in 2025 is verdwenen.

Werkgevers en werknemers in Overijssel zullen naar aanleiding van deze verontrustende gegevens de komende tijd Gedeputeerde Staten adviseren over stringenter beleid en vervolgacties vanuit de provincie. Het is het in de optiek van het bedrijfsleven in ieder geval noodzakelijk het provinciale ruimtelijk beleid (en bijbehorende verordening) op het punt van detailhandel te verscherpen. Daarnaast kan de provincie de lokale retaildeals en de daaruitvoortvloeiende lokale actieprogramma’s (financieel) ondersteunen.

Het onderzoek ‘Retailanalyse provincie Overijssel’ is apart bijgevoegd. Daarin zijn alle cijfers en voorspellingen per Overijsselse gemeente opgenomen.


Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties