SER Overijssel

Publicaties

Cultuurnota 2017 2020

datum: 3-6-2016

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

Met interesse heeft de SER Overijssel kennis genomen van de Cultuurnota 2017 2020. Op basis van de kaders uit deze nota zullen Gedeputeerde Staten een uitvoeringsprogramma opstellen. De werkgevers en werknemersorganisaties vragen daarbij aandacht voor een aantal zaken.

SER Overijssel is in eerdere adviezen reeds ingegaan op het economisch belang van cultuur en de (in)directe effecten van cultuur op de regionale economie. In deze brief spitst de SER Overijssel zich toe op de voorliggende cultuurnota.

Ondanks een breed aangevlogen participatietraject blijft de cultuurnota nog teveel binnen de cultuursector zelf en over de culturele instellingen zelf. De provincie dient in het voorgenomen beleid veel meer de verbinding te zoeken met, met name, de vrijetijdseconomie dan tot op heden is gebeurd. Dit geeft SER Overijssel ook al vast mee in het kader van het nog op te stellen evenementenbeleid.

Het totale budget staat in schrille verhouding tot de uitgesproken ambities. Dit blijkt ook in vergelijking met de andere provincies. Scherpe keuzes blijven gezien het lage beschikbare budget meer dan noodzakelijk. Het allerbelangrijkste is het waarborgen van de zogenoemde topbasisinfrastructuur. Via investeringen in het top- en hoge middensegment van de culturele basisinfrastructuur met een (boven) regionale uitstraling en een bovengemiddelde economische spin-off.

Trefwoorden: cultuurnota; overijssel; cultuur; basisinfrastructuur

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties