SER Overijssel

Publicaties

Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid

datum: 16-2-2016

bekijk PDF Bekijk de volledige publicatie in PDF-formaat: download of open in nieuw venster

De provincie Overijssel en de gemeenten hebben afgelopen maand woonafspraken getekend. Afspraken over onder meer doelgroepen, wonen en zorg, maar met name over de lastige opgave van het terugdringen van overcapaciteit.

Het bedrijfsleven in Overijssel heeft, via een SER Overijssel-advies al eind vorig jaar zijn verbazing uitgesproken dat in het gehele traject op geen enkele wijze met de markt is gesproken. In het bijzonder bood het bedrijfsleven aan om via marktconsultaties het gesprek aan te gaan over de ontwikkelingen in de regionale woningmarkten. Weliswaar zijn nu de woonafspraken getekend. Tot adequate oplossingen zal dat niet overal kunnen leiden. SER Overijssel beveelt GS dan ook aan om met inachtneming van deze afspraken alsnog invulling te geven aan de volgende twee punten:

1. In regionaal verband dient via maatwerkconsultatie het gesprek te worden aangegaan over de segmentering en type woningen (huur versus koop, gereguleerde huur versus vrije sector, zorg-woonconcepten, specifieke doelgroepen etc. etc.) De in de SER verenigde organisaties, maar ook een brancheorganisatie als Bouwend Nederland zegt daarbij medewerking toe.

2. Gezien de enorme verschillen tussen en binnen de verschillende prognosemodellen en daarbij de toegenomen dynamiek op de woningmarkt moet de nodige flexibiliteit worden ingebouwd. Gezien de actualiteit in relatie tot de vluchtelingenstroom (en afgeleid de te verwachten groei in woningvraag vanuit statushouders) lijkt een dergelijke flexibiliteit raadzamer dan ooit. De gehanteerde behoefteramingen in de woonafspraken zijn de basis vanwaar uit in de (concept) omgevingsverordening ook maxima gesteld worden voor gemeenten op de plancapaciteit. Een jaarlijkse update van de woonafspraken in plaats van de voorgestelde twee jaar is van het grootste belang.

De woningbouwsector zit in een prille herstelfase. Het zou buitengewoon onverstandig zijn voor de totale Overijsselse economie om de mogelijkheden van lokaal maatwerk via een te knellend bureaucratisch kader te belemmeren.

Trefwoorden: ser overijssel, woonafspraken woningbouw

Meer publicaties

23-1-2018 download SER advies mbo 2 3 deel 1, inclusief reactie herijking arbeidsmarktbeleid
1-2-2017 download Provinciale SER-ren zien uitdagingen in regio (artikel SER Magazine)
9-12-2016 download Reactie op Retaildeal Overijssel
3-10-2016 download Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder
3-6-2016 download Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 download Investeringsvoorstel MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 download Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 download Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 download SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 download Brief Culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties
Uitgebreid zoeken
publicaties