SER Overijssel

Organisatie

Wat is SER Overijssel

SER Overijssel is het overleg- en adviesorgaan van werkgevers- en werknemers in Overijssel. SER Overijssel adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economische beleid in de breedste zin van het woord variërend van arbeidsmarktbeleid tot en met de aanleg van infrastructuur.

SER Overijssel vergadert in principe één maal per twee maanden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Naast de plenaire raad bestaat een Agendacommissie die de vergaderingen voorbereid. Twee maal per jaar vindt er een regulier overleg plaats met het College van Gedeputeerde Staten. 
Leden van SER Overijssel zijn:

VNO NCW Midden, afdeling Overijssel

MKB Nederland Midden

FNV Vakcentrale
 

CNV Vakcentrale
 
Adviseurs van SER Overijssel zijn:

Kamers van Koophandel Veluwe-Twente en regio Zwolle
 
LTO Noord

De Regionale Platforms Arbeidsmarkt in
Overijssel: IJssel-Vecht, Twente en Stedendriehoek

 

Bestuur

Het bestuur van SER Overijssel bestaat uit leden en adviseurs met een onafhankelijke voorzitter:

Voorzitter
Leden
Adviseurs
Secretaris

Agenda-commissie

De agenda-commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Leden
Adviseurs
Secretaris

Belangrijke links

Een aantal aan de SER Overijssel gerelateerde links:
Uitgebreid zoeken