SER Overijssel
 

Situatie Overijsselse detailhandel verslechtert verder

datum: 3-10-2016

De provincie Overijssel sluit 5 oktober 2016 een zogenaamde ‘provinciale retaildeal’ met het Rijk. Hiermee zet de provincie de problematiek in de retail hoog op de (provinciale) agenda en dat is zeer wenselijk aldus de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel). Nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van SER Overijssel, naar de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en voorspellingen voor de periode tot 2025 laten zeer zorgelijke cijfers zien.

 

 

Huidige situatie: Overijssel naar plaats 2 van provincies met meeste leegstand

Overijssel kampt met een omvangrijke leegstand. Van alle verkooppunten staat 8,4 procent leeg, alleen Limburg heeft relatief meer leegstaande verkooppunten. In 2011 stond Overijssel nog op de vierde plaats, achter Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Gemeten in vierkante meters winkelvloeroppervlak kent Overijssel in augustus 2016 9,2 procent leegstand, eveneens beduidend hoger dan landelijk (8,3 procent).

Toekomstperspectief: in 2025 is nog eens 10% van de verkooppunten verdwenen

De SER Overijssel heeft het onderzoeksbureau Locatus gevraagd te kijken naar het toekomstperspectief van de winkelgebieden in Overijssel. De verwachting van Locatus is dat nog eens zo’n 10 procent van de huidige verkooppunten in de Overijsselse winkelgebieden in 2025 zal zijn verdwenen. Dat is aanzienlijk meer dan landelijk (7 procent).

Grote verschillen tussen gemeenten, zowel in huidige situatie als in toekomstperspectief

Op gemeenteniveau zijn in Overijssel grote verschillen zichtbaar. Koplopers zijn Almelo (14,3%) en Oldenzaal (13,0%) (gemeten in leegstand aantal verkooppunten), of Deventer (15,7%) en Almelo (14,5%)  (gemeten in leegstandspercentage winkelvloeroppervlak). De gemeente Hellendoorn krijgt te maken met de grootste toename van risicovolle panden. Ingeschat wordt dat ruim 20 procent uit de huidige voorraad in deze gemeente in 2025 is verdwenen.

Werkgevers en werknemers in Overijssel zullen naar aanleiding van deze verontrustende gegevens de komende tijd Gedeputeerde Staten adviseren over stringenter beleid en vervolgacties vanuit de provincie. Het is het in de optiek van het bedrijfsleven in ieder geval noodzakelijk het provinciale ruimtelijk beleid (en bijbehorende verordening) op het punt van detailhandel te verscherpen. Daarnaast kan de provincie de lokale retaildeals en de daaruitvoortvloeiende lokale actieprogramma’s (financieel) ondersteunen.

Het onderzoek ‘Retailanalyse provincie Overijssel’ is apart bijgevoegd. Daarin zijn alle cijfers en voorspellingen per Overijsselse gemeente opgenomen.


» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

23-1-2018 SER Overijssel advies mbo 2 3 Deel 1, en reactie herijking arbeidsmarktbeleid
9-12-2016 Reactie op Retaildeal Overijssel
3-6-2016 Cultuurnota 2017 2020
7-4-2016 Investeringsvoorstel versterken MKB en Ondernemerschap
6-4-2016 Proces programma Nieuwe Energie 2016-2020 provincie Overijssel
16-2-2016 Brief woonafspraken (2), provinciaal woonbeleid
4-12-2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
16-11-2015 Brief culturele infrastructuur, vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest
1-8-2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital
27-3-2015 Brief bedrijfsleven aan (in)formateur
1-3-2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel/Oost Nederland
14-11-2014 Advies ‘Samen werkt beter’, economie en natuur
22-10-2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
30-6-2014 Herijking programma nieuwe energie
18-6-2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
27-1-2014 Advies ontwikkeling zorgsector
17-4-2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord
17-4-2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
7-1-2013 Human Capital Agenda
6-1-2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio -
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel
wholesale jerseys cheap wholesale jerseys from china cheap wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale nfl jerseys cheap hockey jerseys free shipping herve leger dresses sale moncler outlet cheap moncler jackets moncler outlet karen millen outlet